Nieuws

Rechten van seizoenarbeiders in het Koninkrijk België

28 October 2022
Overzicht Reisvoorwaarden zijn onder voorbehoud. Kijk uit naar updates over de toegangsvoorwaarden voor België! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673.   In België heeft een seizoenarbeider geen traditionele arbeidsovereenkomst, maar werkt hij met dagcontracten. De arbeider ontvangt een formulier dat "plukkaart" heet (carte cueillette) voor seizoensarbeid, en elke op deze kaart ingevulde dag komt overeen met een dagcontract. De werkgever beslist elke dag wie hij in dienst neemt, zonder dat hij verplicht is een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, en is dus niet verplicht tot opzegging. De werknemers mogen nooit documenten, ontvangstbewijzen of nota's ondertekenen die niet zijn ingevuld of waarvan zij de inhoud niet begrijpen !!!

Drepturile lucratorului sezonier in Regatul Belgiei

28 October 2022
Prezentare generală Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți actualizările privind condițiile de intrare în Belgia! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673.   În Belgia, un lucrător sezonier nu are un contract de muncă tradițional, ci lucrează pe bază de contracte zilnice. Lucrătorul primește un formular numit "carte cueillette" (carte de recoltă) pentru munca sezonieră, iar fiecare zi completată pe această carte corespunde unui contract pe zilnic. Angajatorul decide pe cine să angajeze în fiecare zi, fără a fi obligat să întocmească un contract de muncă scris și, prin urmare, nu este obligat să dea un preaviz privinn încetarea constractului. Angajații nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note care nu sunt completate sau al căror conținut nu îl înțeleg !!!!

Integratie

5 November 2020
In totaal wonen meer dan 90.000 Roemenen in België, waarvan vele arbeidsmigranten: ze komen al dan niet tijdelijk naar België om te werken.

Integrare

5 November 2020
În total, peste 90.000 de români trăiesc în Belgia, mulți dintre ei sunt imigranți pe piața muncii: vin în Belgia temporar ca să lucreze.

België

25 September 2020
België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits.

Belgia

25 September 2020
Belgia are trei limbi oficiale: olandeza, franceza și germana.