Rechten van seizoenarbeiders in het Koninkrijk België

28 October 2022

Koninkrijk België

Overzicht

Reisvoorwaarden zijn onder voorbehoud. Kijk uit naar updates over de toegangsvoorwaarden voor België! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673.
In België heeft een seizoenarbeider geen traditionele arbeidsovereenkomst, maar werkt hij met dagcontracten. De arbeider ontvangt een formulier dat “oogstkaart” heet (carte cueillette) voor seizoensarbeid, en elke op deze kaart ingevulde dag komt overeen met een dagcontract. De werkgever beslist elke dag wie hij in dienst neemt, zonder dat hij verplicht is een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, en is dus niet verplicht tot opzegging.

De werknemers mogen nooit documenten, ontvangstbewijzen of nota’s ondertekenen die niet zijn ingevuld of waarvan zij de inhoud niet begrijpen.

Volgens de Belgische wet mag de werknemer niet meer dan een bepaald aantal dagen per jaar als seizoenarbeider werken. Maar vanwege de pandemische crisis is deze periode verlengd. In 2021 zal een seizoenarbeider dus 60 in plaats van 30 dagen op een landbouwbedrijf kunnen werken, en in de tuinbouw tot 130 dagen per jaar.
De bruto uurlonen variëren afhankelijk van het werkterrein en zijn momenteel als volgt:

CP145.01 – Bloementeelt: EUR 10.12

CP145.02 – Bosbouw: EUR 11,25

CP145.03 – Kwekerijen: € 11,33

CP145.05 – Fruitgewassen (aardbeien, bessen, appels, peren, wijnstokken enz.): € 9,26

CP145.06 – Tuinieren (groenten): € 9,26

CP144 – Landbouw: € 9,46

In de regel hoeven seizoenarbeiders niet bij te dragen aan het socialezekerheidsstelsel. Op hun brutoloon wordt echter een belasting van 11,11% ingehouden.

De werkgever draagt ook bij in de reiskosten van de werknemer van de woonplaats naar de werkplek.

Drepturile lucratorului sezonier in Regatul Belgiei

28 October 2022

  Regatul Belgiei

Prezentare generală

  • Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Belgia! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673 
  • În Belgia, un lucrător sezonier nu are un contract de muncă clasic, ci își desfășoară activitatea în baza unor contracte zilnice. Lucrătorul primește un formular denumit ”cardul de recoltare” (carte cueillette) pentru munca sezonieră, iar fiecare zi completată pe acest card  corespunde unui contract zilnic. Angajatorul decide în fiecare zi pe cine angajează, fără a fi obligat să întocmească un contract de muncă scris. În consecință, nu este obligat să dea un preaviz privind încetarea contractului.

Lucrătorii nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note necompletate sau al căror conținut nu îl înțeleg.

  • Potrivit legislației belgiene, lucrătorul nu poate munci mai mult de un anumit număr de zile pe an ca lucrător sezonier. Însă din cauza crizei provocate de pandemie, această perioadă a fost mărită. Astfel, în 2021, un lucrător sezonier va putea lucra 60 de zile la o fermă în loc de 30 de zile, iar în horticultură poate lucra până la 130 de zile pe an.
  • Salariile brute pe oră variază în funcție de domeniul în care lucrează și, în momentul de față, sunt următoarele:

CP145.01 – Floricultură: 10,12 EUR

CP145.02 – Silvicultură: 11,25 EUR

CP145.03 – Pepiniere: 11,33 €

CP145.05 – Culturi fructifere (căpșune, fructe de pădure, mere, pere, viță de vie etc.): 9,26 €

CP145.06 – Grădinărit (legume): 9,26 EUR

CP144 – Agricultură: 9,46 €

Ca regulă, lucrătorii sezonieri nu trebuie să contribuie la sistemul de securitate socială. Din salariul brut li se va reține totuși un impozit de 11,11%.

De asemenea, angajatorul contribuie la costurile de deplasare ale lucrătorului de la locul de reședință la locul de muncă.

  • Remunerarea lucrătorilor se efectuează la intervale regulate și cel puțin de două ori pe lună, cu cel mult șaisprezece zile distanță între cele doua plăți. Angajatorii sunt obligați să plătească prima remunerație cel târziu în a patra zi lucrătoare, cu excepția cazului în care reglementările de muncă prevăd o altă dată.

Timpul de lucru este limitat la  8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.  Săptămâna de lucru se desfășoară de luni până sâmbătă (cel târziu). Nu se lucrează noaptea (între orele 20:00 și 06:00) și se respectă sărbătorile legale din Belgia. În anumite condiții, se admit 11 ore de muncă pe zi și maxim 50 de ore pe săptămână.

Condițiile de muncă sunt destul de dificile, de cele mai multe ori lucrătorii sezonieri muncind în aer liber sau sub adăposturi unde temperatura poate fi uneori foarte ridicată.

Lucrătorul sezonier trebuie să fie precis și atent; de exemplu, el trebuie să culeagă numai fructe sau legume care au ajuns la maturitate, fără a le deteriora, urmând instrucțiunile date de producător.

Pentru a permite o bună organizare a muncii, lucrătorul sezonier trebuie să respecte programele convenite și să informeze angajatorul cu privire la orice impediment.

În contextul crizei sanitare provocate de coronavirus, sunt în vigoare măsuri de distanțare socială. Regulile de igienă vor fi respectate, iar spălarea mâinilor este obligatorie. Un lucrător sezonier bolnav (cu simptome precum tuse, răceală etc.) nu poate veni la muncă.

Este interzis fumatul, inițierea de apeluri telefonice sau manipularea unui smartphone în timpul lucrului.

În funcție de culturi și ferme, angajatorul poate emite alte reguli specifice.

În cazul în care lucrătorul nu este plătit, a lucrat ore suplimentare fără a fi plătit sau nu-i sunt acordate zile libere cu ocazia sărbătorilor legale etc., se poate adresa Serviciului privind Controlul Legislației Sociale: (https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions sau https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-de-sociale-wetten/externe

Dacă lucrătorul nu este mulțumit de condițiile de muncă (condiții nesănătoase sau periculoase de muncă, locul este insalubru, prea cald / prea frig etc.), se poate adresa Direcțiilor regionale de control al bunăstării la locul de muncă (https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-7) sau https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe

Pentru informații actualizate în timp real, vă rugăm accesați paginile web ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale – www.mmuncii.ro și Ministerului Afacerilor Externe – www.mae.ro.

 

Informații :

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/2014-ghiduri/2014-01-13_Ghid_Belgia.pdf

 

Instituții :

  • Ministerul Muncii și Protecției Sociale (secțiunea mobilitatea forței de muncă)

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca

– Regiunea Bruxelles-Capitală: https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/offres-d-emploi/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHrAi-SfKrJuW4IBeGTo_Vqv-fhm0eKD2vewfdZWs6JgGkA_qDW8cnxoCkhAQAvD_BwE;

– Valonia: https://www.leforem.be/

– Flandra: https://www.vdab.be/