België

25 September 2020

België

België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Bijna 60 procent van de bevolking spreekt Nederlands. Zij wonen vooral in Vlaanderen (het noordelijke deel van België) en worden Vlamingen genoemd. Om het verschil duidelijk te maken tussen Nederland Nederlands en Belgisch Nederlands spreekt men over “Hollands” en “Vlaams”. Deze zijn echter dialecten en hebben dus geen officiële status. Zowel voor Vlamingen als Nederlanders is Nederlands dus de officiële taal!

Voor alle officiële documenten/aangelegenheden dient de taal te worden gebruikt van de regio waarin men woont en dient u zich te beroepen op een beëdigd vertaler-tolk.

Belgia

25 September 2020

Belgia

Belgia are trei limbi oficiale: olandeza, franceza și germana.  Aproape 60% din populație regatului vorbește olandeza.  Aceștia locuiesc mai ales în Flandra (partea de nord a Belgiei) și sunt numiți flamanzi.  Pentru a face diferența clară între olandeza Olandei și olandeza Belgiei se vorbește despre „Hollands” și „Vlaams”.  Acestea sunt de fapt dialecte și nu au un statut oficial.  Atât pentru flamanzii cât și pentru olandezi Nederlands (= olandeza) este, deci, limba oficială.

Pentru toate documentele / situațiile oficiale, trebuie utilizată limba regiunii în care locuiți și este necesar să apelați la un traducător-interpret jurat/autorizat (= beëdigd vertaler-tolk).