Tolk

Vertaler

Taallessen

Consulting

Lucica Jalea

Contact

Beëdigd vertaler - tolk Roemeens - Nederlands - Engels

Voor de puurheid en wijsdom van de taal

Vertalen of tolken is één ding, correct vertalen en tolken, volgens de geldende normen vergt vorming, kennis en ervaring. Elke opdracht wordt dan ook met de nodige aandacht en zorg behandeld en u kan steeds rekenen op een professionele dienstverlening aan een eerlijke prijs. Raakt u niet wegwijs uit de rompslomp van administratie? Kunt u niet overweg met het Nederlands? Geen zorg, door mijn jarenlange ervaring kan ik u informeren en op de goede weg helpen.

Nederlands

Roemeens

Alle soorten dienstverlening voor vertalingen, tolken en advies en dit direct van bron- naar doeltaal, zonder tussenkomst van andere diensten en dus gegarandeerd aan de laagste prijs tegen de hoogste kwaliteit. Vertalen van documenten voor zowel overheid, bedrijven als privépersonen. Voor meer details scroll verder. Tolken voor juridische aangelegenheden, maar ook voor bedrijfswereld, conferenties, enz.. Taal niet machtig? Ik help u op weg met een taalpakket op maat.

Diensten

Gerecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elementum tincidunt tellus, a ornare eros scelerisque non. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius. Sed blandit metus porttitor dui mollis aliquet. Praesent fringilla ultrices metus et ultrices. Nulla erat nisi, auctor euismod felis eu

Politie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elementum tincidunt tellus, a ornare eros scelerisque non. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius.

Bedrijven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elementum tincidunt tellus, a ornare eros scelerisque non. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius. Sed blandit metus porttitor dui mollis aliquet. Praesent fringilla ultrices metus et ultrices. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius metus et ultrices. Nulla erat nisi, auctor euismod felis eu

Particulieren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elementum tincidunt tellus, a ornare eros scelerisque non. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius. Sed blandit metus porttitor dui mollis aliquet. Praesent fringilla ultrices metus et ultrices. Nulla erat nisi, auctor euismod felis eu

Andere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elementum tincidunt tellus, a ornare eros scelerisque non. Etiam vehicula lacus at rhoncus varius. Sed blandit metus porttitor dui mollis aliquet. Praesent fringilla ultrices metus et ultrices. Nulla erat nisi, auctor euismod felis eu

Nieuws

Rechten van seizoenarbeiders in het Koninkrijk België

28 October 2022
Overzicht Reisvoorwaarden zijn onder voorbehoud. Kijk uit naar updates over de toegangsvoorwaarden voor België! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673.   In België heeft een seizoenarbeider geen traditionele arbeidsovereenkomst, maar werkt hij met dagcontracten. De arbeider ontvangt een formulier dat "plukkaart" heet (carte cueillette) voor seizoensarbeid, en elke op deze kaart ingevulde dag komt overeen met een dagcontract. De werkgever beslist elke dag wie hij in dienst neemt, zonder dat hij verplicht is een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, en is dus niet verplicht tot opzegging. De werknemers mogen nooit documenten, ontvangstbewijzen of nota's ondertekenen die niet zijn ingevuld of waarvan zij de inhoud niet begrijpen !!!

Drepturile lucratorului sezonier in Regatul Belgiei

28 October 2022
Prezentare generală Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți actualizările privind condițiile de intrare în Belgia! https://www.mae.ro/travel-conditions/3673.   În Belgia, un lucrător sezonier nu are un contract de muncă tradițional, ci lucrează pe bază de contracte zilnice. Lucrătorul primește un formular numit "carte cueillette" (carte de recoltă) pentru munca sezonieră, iar fiecare zi completată pe această carte corespunde unui contract pe zilnic. Angajatorul decide pe cine să angajeze în fiecare zi, fără a fi obligat să întocmească un contract de muncă scris și, prin urmare, nu este obligat să dea un preaviz privinn încetarea constractului. Angajații nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note care nu sunt completate sau al căror conținut nu îl înțeleg !!!!

Integratie

5 November 2020
In totaal wonen meer dan 90.000 Roemenen in België, waarvan vele arbeidsmigranten: ze komen al dan niet tijdelijk naar België om te werken.

Integrare

5 November 2020
În total, peste 90.000 de români trăiesc în Belgia, mulți dintre ei sunt imigranți pe piața muncii: vin în Belgia temporar ca să lucreze.
Bekijk al onze nieuws updates

Partners & Klanten

Meer